KUM FİLTRE SİSTEMLERİ

Kum Filtre suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır. İlk yatırım maliyeti düşük olan Kum Filtreleri, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra koyulacak olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır.

Multi Media filtrenin verimliliğini etkileyen parametreler; filtre gövdesinin iyi yataklanması ve yüzey hızının doğru seçilmiş olmasıdır. İyi yataklanmış ve yüzey hızı kirlilik yüküne uygun seçilmiş bir multi media filtrede filtrasyon hassasiyeti 20 mikronun altındadır.

Evsel ve endüstriyel içme ve kullanma suyu arıtma sistemlerinde kendinden sonra gelen arıtma ünitelerini korumakta ve bu ünitelerin daha etkin çalışmasını sağlamaktadır.

 

Kullanım Alanları:

• Endüstriyel suların arıtım aşamalarında

• Reverse osmosis (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması.

• Yüzey suyu arıtımı

• Yeraltı suyu arıtımı

• Temiz su temini Kazan besleme suyu öncesinde ön arıtma sistemi

6/25/2021 8:58:21 PM
1406 kez görüntülendi
Etiketler: , ,

DEMİR MANGAN FİLTRE SİSTEMLERİ

Genelde sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan sarımsı kahverengi bir bulanıklığa sebep olur. Bu durum özellikle tekstil, deri, gıda, kağıt ve plastik endüstrisinde istenmeyen sonuçlara sebep olur. Demir ve mangan filtreleri özel mineraller sayesinde; suda bulunan demir ve mangan miktarını, istenilen değerlere kadar düşürebilmektedir. Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan oksidasyon/filtrasyon metotları ile arındırılır. Bu sayede demirin ve manganın neden olduğu renk ve bulanıklık, çamaşır, kumaş ve porselen eşya üzerinde leke bırakması, su borularının iç cidarlarının daralması, borularda demir bakterilerinin çoğalarak suyu kirletmesi ve tesisat aksamının bozulması önlemiş olur.

6/25/2021 9:03:21 PM
170 kez görüntülendi

TURBİDEX FİLTRE SİSTEMLERİ

Turbidex minerali birçok avantajının yanı sıra genellikle filtre medyası olarak askıda katı madde giderimin de kullanılmaktadır. Köşeli yapısı ve düzensiz yüzeyi yüksek filtrasyon alanı sunmaktadır ve bu şekilde 20 – 40 mikrona kadar süzme hassasiyeti bulunmaktadır. Ters yıkama ihtiyacı az olmakta dolayısıyla uzun filtrasyon süreleri sağlamaktadır. Büyük ve düzensiz yüzeyi sayesinde klasik filtre kumunun en üst katmanında oluşan filtre kekinin oluşması engellenir ve daha uzun filtrasyon süreleri elde edilir. Kum filtresine göre daha iyi bir filtreleme gerçekleştirmektedir.

6/25/2021 9:05:14 PM
172 kez görüntülendi

AKTİF KARBON FİLTRE SİSTEMLERİ

Aktif karbon filtreler, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Aktif karbon filtrenin verimliliğini, filtre yatağında kullanılan aktif karbonun özellikleri ve suyun filtrasyon hızının doğru seçilmiş olması belirler. Aktif karbon mineralinin kullanım ömrü suyun kalite ve arıtılan suyun miktarına göre değişim göstermektedir.

Aktif karbon ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu, mineral yatağının bakteri üremesi için uygun ortam oluşturabilmesidir. Çünkü aktif karbon organik maddeyi bünyesinde biriktirir ve eğer suda bakteri varsa bakteri bu organik maddeyi besin olarak kullanarak üreyebilir. Bu gibi durumlarda bakteri kaçağı oluşumu mümkündür. Bu sebeple aktif karbonun öncesinde ve sonrasında suyun dezenfekte edilmesi önemlidir. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış bu cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın, istenilen anda kendiliğinden yapar.

 

Kullanım Alanları:

• Reverse osmosis (Ters Osmoz) öncesi ön arıtım yapılması.

• Endüstriyel Suların Arıtım Aşamalarında

• Atıksu ve Gri su arıtımı sonrasında bahçe sulamada

• Yeraltı suyu arıtımında

• Yüzey suları arıtımında

• Temiz su temini

6/25/2021 9:06:58 PM
187 kez görüntülendi

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi


Kuyu Suyundan veya diğer kaynaklardan gelen su insan oğlu için yeterli saflıkta değildir. Kuyu Suyu Arıtma Sistemi kullanılmadığında kuyu suyunun sertliği genellikle sıhhi ve hijyenik gereksinimleri karşılamaz. Bu durumda Kuyu Suyu Arıtma Sistemi, su arıtmanın son derece gerekli bir aşamasıdır. Kuyu Suyu Arıtma Sistemi, Bir kuyudan suyun kapsamlı bir şekilde arıtılması, karbonatlar, sülfitler, magnezyum ve kalsiyum klorürlerin yanı sıra diğer mineral bileşenlerle temsil edilen çözünmüş demir ve içinde bulunan tuzlardan kurtulmanıza olanak tanır.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi, kireçli filmler, mineral birikintileri ve kireç oluşumu ve duştan sonra kuru cilt ve saçlar gibi suyunuzdaki yaygın sorunları önler . Kuyu Suyu Arıtma Sistemi  evinize, karavanınıza veya kullanım noktalarınıza gelen su kaynağından kalsiyum, demir ve magnezyum gibi ağır minerallerin uzaklaştırılması, içme suyunun iyileştirilmesi ve su sertliğinin azaltılması gibi birçok faydası vardır.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi  kalsiyum ve magnezyumdan su arıtma, kimyasal (öncelikle tuz) bileşimi normalleştiren ve sıvının kalite özelliklerini iyileştiren otomatik su yumuşatma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Kuyu Suyu Arıtma Sistemi bunları kullanırken, çalışma parametrelerinin belirtilen parametrelere uygunluğunu bağımsız olarak izledikleri ve belirtilen şemaya göre dolgunun yenilenmesini gerçekleştirdikleri için ekipmanın bakımı büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

 

Hangi Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘ni Kullanmalıyım?

 

Bölgenin doğasına bağlı olarak aşağıdaki kirlilik türleri tespit edilir:

 

•           organik bozunma ürünleri;

•           çürük yumurta kokusu veren hidrojen sülfür;

•           aşırı miktarda kükürt veya manganez bileşikleri;

•           karakteristik metal tadı ile artan demir içeriği.

 

Hangi Kuyu Suyu Arıtma Sistemi kaynağı laboratuvar koşullarında sıvının kapsamlı bir analizinin yardımıyla ayrıntılı bir sonuç elde etmek mümkün olacaktır. Yetkili bir yaklaşım olması durumunda, kuyudan su arıtması mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Mitsu Arıtma Sistemleri, kaynağınız için en doğru Kuyu Suyu Arıtma Sistemi tespit etmenize yardımcı olacaktır. Filtre takmanın maliyeti, performanslarının düzeyine, bakterisit işlevin varlığına ve diğer faktörlere doğrudan bağlı olacaktır.

Evinizde kullandığınız kuyu suyunun Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ile yüksek kalitede arıtılması, tüm ailenizi uygun olmayan bir sıvı içmenin olumsuz veya kullanımının sonuçlarından korumanıza izin verecektir. Profesyonel olmayan bir düzeyde seçilen Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘nin kullanılması durumunda, teknolojik parametrelerde tutarsızlık riski vardır. Çok fazla yer kaplayabilirler ve farklı su alımı parametrelerinin yanı sıra enerji tüketimi gerektirebilirler. Evinizde bulunan Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Kombi, musluklar, Kettle gibi elektronik cihazların kireçlenmeden dolayı cihaz ömrünü kısaltır ve sağlığımız içinde tehdit oluşturacaktır.

 

Doğru Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘in Önemi:

 

 • mekanik filtreleme (su alma seçeneğinden bağımsız olarak kullanılmalıdır);
 • oksijen doygunluğu için havalandırma (oksidatif süreçler etkinleştirilir);
 • iyon değiştirme işlemi (sıvı yumuşama meydana gelir);
 • reaktifsiz teknoloji (özel doğal veya sentetik dolgular kullanılır).

 

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi kuyudan demirden etkili su arıtma, boru hattının içeride aşırı büyümesini önleyecektir. Şirketin deneyimli uzmanları, su kaynağından gelen girişte filtreleme ve temizleme elemanları kurar. Türkiye’nin her bölgesindeki kuyudan bir ev için uygun fiyatlı bir su arıtma sistemi, demir, sertlik ve organik kirliliklerden etkili bir şekilde kurtulur. Sonuç olarak, Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘in dekiboruların ideal temizliğini ve eksiksiz su arıtmasını sağlamak ve ayrıca mühendislik ve teknik iletişimin tıkanma olasılığını en aza indirmek mümkündür.

 

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi Kullanılmadığında;

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir

 

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘nin Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

 

1/8/2022 12:12:24 PM
123 kez görüntülendi

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi


Kuyu Suyundan veya diğer kaynaklardan gelen su insan oğlu için yeterli saflıkta değildir. Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi kullanılmadığında kuyu suyunun sertliği genellikle sıhhi ve hijyenik gereksinimleri karşılamaz. Bu durumda Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi, su arıtmanın son derece gerekli bir aşamasıdır. Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi, Bir kuyudan suyun kapsamlı bir şekilde arıtılması, karbonatlar, sülfitler, magnezyum ve kalsiyum klorürlerin yanı sıra diğer mineral bileşenlerle temsil edilen çözünmüş demir ve içinde bulunan tuzlardan kurtulmanıza olanak tanır.

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi, kireçli filmler, mineral birikintileri ve kireç oluşumu ve duştan sonra kuru cilt ve saçlar gibi suyunuzdaki yaygın sorunları önler . Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi  evinize, karavanınıza veya kullanım noktalarınıza gelen su kaynağından kalsiyum, demir ve magnezyum gibi ağır minerallerin uzaklaştırılması, içme suyunun iyileştirilmesi ve su sertliğinin azaltılması gibi birçok faydası vardır.

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi  kalsiyum ve magnezyumdan su arıtma, kimyasal (öncelikle tuz) bileşimi normalleştiren ve sıvının kalite özelliklerini iyileştiren otomatik su yumuşatma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi bunları kullanırken, çalışma parametrelerinin belirtilen parametrelere uygunluğunu bağımsız olarak izledikleri ve belirtilen şemaya göre dolgunun yenilenmesini gerçekleştirdikleri için ekipmanın bakımı büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

 

Hangi Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘ni Kullanmalıyım?

 

Bölgenin doğasına bağlı olarak aşağıdaki kirlilik türleri tespit edilir:

 

•           organik bozunma ürünleri;

•           çürük yumurta kokusu veren hidrojen sülfür;

•           aşırı miktarda kükürt veya manganez bileşikleri;

•           karakteristik metal tadı ile artan demir içeriği.

 

Hangi Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi kaynağı laboratuvar koşullarında sıvının kapsamlı bir analizinin yardımıyla ayrıntılı bir sonuç elde etmek mümkün olacaktır. Yetkili bir yaklaşım olması durumunda, kuyudan su arıtması mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Mitsu Arıtma Sistemleri, kaynağınız için en doğru Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi tespit etmenize yardımcı olacaktır. Filtre takmanın maliyeti, performanslarının düzeyine, bakterisit işlevin varlığına ve diğer faktörlere doğrudan bağlı olacaktır.

Evinizde kullandığınız kuyu suyunun Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ile yüksek kalitede arıtılması, tüm ailenizi uygun olmayan bir sıvı içmenin olumsuz veya kullanımının sonuçlarından korumanıza izin verecektir. Profesyonel olmayan bir düzeyde seçilen Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘nin kullanılması durumunda, teknolojik parametrelerde tutarsızlık riski vardır. Çok fazla yer kaplayabilirler ve farklı su alımı parametrelerinin yanı sıra enerji tüketimi gerektirebilirler. Evinizde bulunan Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Kombi, musluklar, Kettle gibi elektronik cihazların kireçlenmeden dolayı cihaz ömrünü kısaltır ve sağlığımız içinde tehdit oluşturacaktır.

 

Doğru Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘in Önemi:

 

 • mekanik filtreleme (su alma seçeneğinden bağımsız olarak kullanılmalıdır);
 • oksijen doygunluğu için havalandırma (oksidatif süreçler etkinleştirilir);
 • iyon değiştirme işlemi (sıvı yumuşama meydana gelir);
 • reaktifsiz teknoloji (özel doğal veya sentetik dolgular kullanılır).

 

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi kuyudan demirden etkili su arıtma, boru hattının içeride aşırı büyümesini önleyecektir. Şirketin deneyimli uzmanları, su kaynağından gelen girişte filtreleme ve temizleme elemanları kurar. Türkiye’nin her bölgesindeki kuyudan bir ev için uygun fiyatlı bir su arıtma sistemi, demir, sertlik ve organik kirliliklerden etkili bir şekilde kurtulur. Sonuç olarak, Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘in dekiboruların ideal temizliğini ve eksiksiz su arıtmasını sağlamak ve ayrıca mühendislik ve teknik iletişimin tıkanma olasılığını en aza indirmek mümkündür.

 

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi Kullanılmadığında;

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir

 

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘nin Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

1/8/2022 12:15:50 PM
105 kez görüntülendi

Su Yumuşatma Sistemi

Su Yumuşatma Sistemi


Kuyu Suyundan veya diğer kaynaklardan gelen su insan oğlu için yeterli saflıkta değildir. Su Yumuşatma Sistemi kullanılmadığında kuyu suyunun sertliği genellikle sıhhi ve hijyenik gereksinimleri karşılamaz. Bu durumda Su Yumuşatma Sistemi, su arıtmanın son derece gerekli bir aşamasıdır. Su Yumuşatma Sistemi, Bir kuyudan suyun kapsamlı bir şekilde arıtılması, karbonatlar, sülfitler, magnezyum ve kalsiyum klorürlerin yanı sıra diğer mineral bileşenlerle temsil edilen çözünmüş demir ve içinde bulunan tuzlardan kurtulmanıza olanak tanır.

Su Yumuşatma Sistemi, kireçli filmler, mineral birikintileri ve kireç oluşumu ve duştan sonra kuru cilt ve saçlar gibi suyunuzdaki yaygın sorunları önler . Su Yumuşatma Sistemi  evinize, karavanınıza veya kullanım noktalarınıza gelen su kaynağından kalsiyum, demir ve magnezyum gibi ağır minerallerin uzaklaştırılması, içme suyunun iyileştirilmesi ve su sertliğinin azaltılması gibi birçok faydası vardır.

Su Yumuşatma Sistemi  kalsiyum ve magnezyumdan su arıtma, kimyasal (öncelikle tuz) bileşimi normalleştiren ve sıvının kalite özelliklerini iyileştiren otomatik su yumuşatma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Su Yumuşatma Sistemi bunları kullanırken, çalışma parametrelerinin belirtilen parametrelere uygunluğunu bağımsız olarak izledikleri ve belirtilen şemaya göre dolgunun yenilenmesini gerçekleştirdikleri için ekipmanın bakımı büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

 

Hangi Su Yumuşatma Sistemi ‘ni Kullanmalıyım?

 

Bölgenin doğasına bağlı olarak aşağıdaki kirlilik türleri tespit edilir:

 

•           organik bozunma ürünleri;

•           çürük yumurta kokusu veren hidrojen sülfür;

•           aşırı miktarda kükürt veya manganez bileşikleri;

•           karakteristik metal tadı ile artan demir içeriği.

 

Hangi Su Yumuşatma Sistemi kaynağı laboratuvar koşullarında sıvının kapsamlı bir analizinin yardımıyla ayrıntılı bir sonuç elde etmek mümkün olacaktır. Yetkili bir yaklaşım olması durumunda, kuyudan su arıtması mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Mitsu Arıtma Sistemleri, kaynağınız için en doğru Su Yumuşatma Sistemi tespit etmenize yardımcı olacaktır. Filtre takmanın maliyeti, performanslarının düzeyine, bakterisit işlevin varlığına ve diğer faktörlere doğrudan bağlı olacaktır.

Evinizde kullandığınız kuyu suyunun Su Yumuşatma Sistemi ile yüksek kalitede arıtılması, tüm ailenizi uygun olmayan bir sıvı içmenin olumsuz veya kullanımının sonuçlarından korumanıza izin verecektir. Profesyonel olmayan bir düzeyde seçilen Su Yumuşatma Sistemi ‘nin kullanılması durumunda, teknolojik parametrelerde tutarsızlık riski vardır. Çok fazla yer kaplayabilirler ve farklı su alımı parametrelerinin yanı sıra enerji tüketimi gerektirebilirler. Evinizde bulunan Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Kombi, musluklar, Kettle gibi elektronik cihazların kireçlenmeden dolayı cihaz ömrünü kısaltır ve sağlığımız içinde tehdit oluşturacaktır.

 

Doğru Su Yumuşatma Sistemi ‘in Önemi:

 

 • mekanik filtreleme (su alma seçeneğinden bağımsız olarak kullanılmalıdır);
 • oksijen doygunluğu için havalandırma (oksidatif süreçler etkinleştirilir);
 • iyon değiştirme işlemi (sıvı yumuşama meydana gelir);
 • reaktifsiz teknoloji (özel doğal veya sentetik dolgular kullanılır).

 

Su Yumuşatma Sistemi kuyudan demirden etkili su arıtma, boru hattının içeride aşırı büyümesini önleyecektir. Şirketin deneyimli uzmanları, su kaynağından gelen girişte filtreleme ve temizleme elemanları kurar. Türkiye’nin her bölgesindeki kuyudan bir ev için uygun fiyatlı bir su arıtma sistemi, demir, sertlik ve organik kirliliklerden etkili bir şekilde kurtulur. Sonuç olarak, Su Yumuşatma Sistemi ‘in dekiboruların ideal temizliğini ve eksiksiz su arıtmasını sağlamak ve ayrıca mühendislik ve teknik iletişimin tıkanma olasılığını en aza indirmek mümkündür.

 

Su Yumuşatma Sistemi Kullanılmadığında;

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir

 

Su Yumuşatma Sistemi ‘nin Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi


Kuyu Suyundan veya diğer kaynaklardan gelen su insan oğlu için yeterli saflıkta değildir. Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi kullanılmadığında kuyu suyunun sertliği genellikle sıhhi ve hijyenik gereksinimleri karşılamaz. Bu durumda Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi, su arıtmanın son derece gerekli bir aşamasıdır. Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi, Bir kuyudan suyun kapsamlı bir şekilde arıtılması, karbonatlar, sülfitler, magnezyum ve kalsiyum klorürlerin yanı sıra diğer mineral bileşenlerle temsil edilen çözünmüş demir ve içinde bulunan tuzlardan kurtulmanıza olanak tanır.

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi, kireçli filmler, mineral birikintileri ve kireç oluşumu ve duştan sonra kuru cilt ve saçlar gibi suyunuzdaki yaygın sorunları önler . Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi  evinize, karavanınıza veya kullanım noktalarınıza gelen su kaynağından kalsiyum, demir ve magnezyum gibi ağır minerallerin uzaklaştırılması, içme suyunun iyileştirilmesi ve su sertliğinin azaltılması gibi birçok faydası vardır.

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi  kalsiyum ve magnezyumdan su arıtma, kimyasal (öncelikle tuz) bileşimi normalleştiren ve sıvının kalite özelliklerini iyileştiren otomatik su yumuşatma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi bunları kullanırken, çalışma parametrelerinin belirtilen parametrelere uygunluğunu bağımsız olarak izledikleri ve belirtilen şemaya göre dolgunun yenilenmesini gerçekleştirdikleri için ekipmanın bakımı büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

 

Hangi Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘ni Kullanmalıyım?

 

Bölgenin doğasına bağlı olarak aşağıdaki kirlilik türleri tespit edilir:

 

•           organik bozunma ürünleri;

•           çürük yumurta kokusu veren hidrojen sülfür;

•           aşırı miktarda kükürt veya manganez bileşikleri;

•           karakteristik metal tadı ile artan demir içeriği.

 

Hangi Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi kaynağı laboratuvar koşullarında sıvının kapsamlı bir analizinin yardımıyla ayrıntılı bir sonuç elde etmek mümkün olacaktır. Yetkili bir yaklaşım olması durumunda, kuyudan su arıtması mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Mitsu Arıtma Sistemleri, kaynağınız için en doğru Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi tespit etmenize yardımcı olacaktır. Filtre takmanın maliyeti, performanslarının düzeyine, bakterisit işlevin varlığına ve diğer faktörlere doğrudan bağlı olacaktır.

Evinizde kullandığınız kuyu suyunun Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ile yüksek kalitede arıtılması, tüm ailenizi uygun olmayan bir sıvı içmenin olumsuz veya kullanımının sonuçlarından korumanıza izin verecektir. Profesyonel olmayan bir düzeyde seçilen Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘nin kullanılması durumunda, teknolojik parametrelerde tutarsızlık riski vardır. Çok fazla yer kaplayabilirler ve farklı su alımı parametrelerinin yanı sıra enerji tüketimi gerektirebilirler. Evinizde bulunan Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Kombi, musluklar, Kettle gibi elektronik cihazların kireçlenmeden dolayı cihaz ömrünü kısaltır ve sağlığımız içinde tehdit oluşturacaktır.

 

Doğru Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘in Önemi:

 

 • mekanik filtreleme (su alma seçeneğinden bağımsız olarak kullanılmalıdır);
 • oksijen doygunluğu için havalandırma (oksidatif süreçler etkinleştirilir);
 • iyon değiştirme işlemi (sıvı yumuşama meydana gelir);
 • reaktifsiz teknoloji (özel doğal veya sentetik dolgular kullanılır).

 

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi kuyudan demirden etkili su arıtma, boru hattının içeride aşırı büyümesini önleyecektir. Şirketin deneyimli uzmanları, su kaynağından gelen girişte filtreleme ve temizleme elemanları kurar. Türkiye’nin her bölgesindeki kuyudan bir ev için uygun fiyatlı bir su arıtma sistemi, demir, sertlik ve organik kirliliklerden etkili bir şekilde kurtulur. Sonuç olarak, Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘in dekiboruların ideal temizliğini ve eksiksiz su arıtmasını sağlamak ve ayrıca mühendislik ve teknik iletişimin tıkanma olasılığını en aza indirmek mümkündür.

 

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi Kullanılmadığında;

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir

 

Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi ‘nin Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi


Kuyu Suyundan veya diğer kaynaklardan gelen su insan oğlu için yeterli saflıkta değildir. Kuyu Suyu Arıtma Sistemi kullanılmadığında kuyu suyunun sertliği genellikle sıhhi ve hijyenik gereksinimleri karşılamaz. Bu durumda Kuyu Suyu Arıtma Sistemi, su arıtmanın son derece gerekli bir aşamasıdır. Kuyu Suyu Arıtma Sistemi, Bir kuyudan suyun kapsamlı bir şekilde arıtılması, karbonatlar, sülfitler, magnezyum ve kalsiyum klorürlerin yanı sıra diğer mineral bileşenlerle temsil edilen çözünmüş demir ve içinde bulunan tuzlardan kurtulmanıza olanak tanır.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi, kireçli filmler, mineral birikintileri ve kireç oluşumu ve duştan sonra kuru cilt ve saçlar gibi suyunuzdaki yaygın sorunları önler . Kuyu Suyu Arıtma Sistemi  evinize, karavanınıza veya kullanım noktalarınıza gelen su kaynağından kalsiyum, demir ve magnezyum gibi ağır minerallerin uzaklaştırılması, içme suyunun iyileştirilmesi ve su sertliğinin azaltılması gibi birçok faydası vardır.

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi  kalsiyum ve magnezyumdan su arıtma, kimyasal (öncelikle tuz) bileşimi normalleştiren ve sıvının kalite özelliklerini iyileştiren otomatik su yumuşatma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Kuyu Suyu Arıtma Sistemi bunları kullanırken, çalışma parametrelerinin belirtilen parametrelere uygunluğunu bağımsız olarak izledikleri ve belirtilen şemaya göre dolgunun yenilenmesini gerçekleştirdikleri için ekipmanın bakımı büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

 

Hangi Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘ni Kullanmalıyım?

 

Bölgenin doğasına bağlı olarak aşağıdaki kirlilik türleri tespit edilir:

 

•           organik bozunma ürünleri;

•           çürük yumurta kokusu veren hidrojen sülfür;

•           aşırı miktarda kükürt veya manganez bileşikleri;

•           karakteristik metal tadı ile artan demir içeriği.

 

Hangi Kuyu Suyu Arıtma Sistemi kaynağı laboratuvar koşullarında sıvının kapsamlı bir analizinin yardımıyla ayrıntılı bir sonuç elde etmek mümkün olacaktır. Yetkili bir yaklaşım olması durumunda, kuyudan su arıtması mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Mitsu Arıtma Sistemleri, kaynağınız için en doğru Kuyu Suyu Arıtma Sistemi tespit etmenize yardımcı olacaktır. Filtre takmanın maliyeti, performanslarının düzeyine, bakterisit işlevin varlığına ve diğer faktörlere doğrudan bağlı olacaktır.

Evinizde kullandığınız kuyu suyunun Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ile yüksek kalitede arıtılması, tüm ailenizi uygun olmayan bir sıvı içmenin olumsuz veya kullanımının sonuçlarından korumanıza izin verecektir. Profesyonel olmayan bir düzeyde seçilen Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘nin kullanılması durumunda, teknolojik parametrelerde tutarsızlık riski vardır. Çok fazla yer kaplayabilirler ve farklı su alımı parametrelerinin yanı sıra enerji tüketimi gerektirebilirler. Evinizde bulunan Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Kombi, musluklar, Kettle gibi elektronik cihazların kireçlenmeden dolayı cihaz ömrünü kısaltır ve sağlığımız içinde tehdit oluşturacaktır.

 

Doğru Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘in Önemi:

 

 • mekanik filtreleme (su alma seçeneğinden bağımsız olarak kullanılmalıdır);
 • oksijen doygunluğu için havalandırma (oksidatif süreçler etkinleştirilir);
 • iyon değiştirme işlemi (sıvı yumuşama meydana gelir);
 • reaktifsiz teknoloji (özel doğal veya sentetik dolgular kullanılır).

 

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi kuyudan demirden etkili su arıtma, boru hattının içeride aşırı büyümesini önleyecektir. Şirketin deneyimli uzmanları, su kaynağından gelen girişte filtreleme ve temizleme elemanları kurar. Türkiye’nin her bölgesindeki kuyudan bir ev için uygun fiyatlı bir su arıtma sistemi, demir, sertlik ve organik kirliliklerden etkili bir şekilde kurtulur. Sonuç olarak, Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘in dekiboruların ideal temizliğini ve eksiksiz su arıtmasını sağlamak ve ayrıca mühendislik ve teknik iletişimin tıkanma olasılığını en aza indirmek mümkündür.

 

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi Kullanılmadığında;

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir

 

Kuyu Suyu Arıtma Sistemi ‘nin Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

 

1/8/2022 12:19:47 PM
128 kez görüntülendi

Su Yumuşatma Cihazı

Su Yumuşatma Cihazı


Kuyu Suyundan veya diğer kaynaklardan gelen su insan oğlu için yeterli saflıkta değildir. Su Yumuşatma Cihazı kullanılmadığında kuyu suyunun sertliği genellikle sıhhi ve hijyenik gereksinimleri karşılamaz. Bu durumda Su Yumuşatma Cihazı, su arıtmanın son derece gerekli bir aşamasıdır. Su Yumuşatma Cihazı, Bir kuyudan suyun kapsamlı bir şekilde arıtılması, karbonatlar, sülfitler, magnezyum ve kalsiyum klorürlerin yanı sıra diğer mineral bileşenlerle temsil edilen çözünmüş demir ve içinde bulunan tuzlardan kurtulmanıza olanak tanır.

Su Yumuşatma Cihazı, kireçli filmler, mineral birikintileri ve kireç oluşumu ve duştan sonra kuru cilt ve saçlar gibi suyunuzdaki yaygın sorunları önler . Su Yumuşatma Cihazı  evinize, karavanınıza veya kullanım noktalarınıza gelen su kaynağından kalsiyum, demir ve magnezyum gibi ağır minerallerin uzaklaştırılması, içme suyunun iyileştirilmesi ve su sertliğinin azaltılması gibi birçok faydası vardır.

Su Yumuşatma Cihazı  kalsiyum ve magnezyumdan su arıtma, kimyasal (öncelikle tuz) bileşimi normalleştiren ve sıvının kalite özelliklerini iyileştiren otomatik su yumuşatma sistemleri kullanılarak gerçekleştirilir. Su Yumuşatma Cihazı bunları kullanırken, çalışma parametrelerinin belirtilen parametrelere uygunluğunu bağımsız olarak izledikleri ve belirtilen şemaya göre dolgunun yenilenmesini gerçekleştirdikleri için ekipmanın bakımı büyük ölçüde basitleştirilmiştir.

 

Hangi Su Yumuşatma Cihazı ‘ni Kullanmalıyım?

 

Bölgenin doğasına bağlı olarak aşağıdaki kirlilik türleri tespit edilir:

 

•           organik bozunma ürünleri;

•           çürük yumurta kokusu veren hidrojen sülfür;

•           aşırı miktarda kükürt veya manganez bileşikleri;

•           karakteristik metal tadı ile artan demir içeriği.

 

Hangi Su Yumuşatma Cihazı kaynağı laboratuvar koşullarında sıvının kapsamlı bir analizinin yardımıyla ayrıntılı bir sonuç elde etmek mümkün olacaktır. Yetkili bir yaklaşım olması durumunda, kuyudan su arıtması mümkün olduğunca verimli bir şekilde gerçekleştirilecektir. Mitsu Arıtma Sistemleri, kaynağınız için en doğru Su Yumuşatma Cihazı tespit etmenize yardımcı olacaktır. Filtre takmanın maliyeti, performanslarının düzeyine, bakterisit işlevin varlığına ve diğer faktörlere doğrudan bağlı olacaktır.

Evinizde kullandığınız kuyu suyunun Su Yumuşatma Cihazı ile yüksek kalitede arıtılması, tüm ailenizi uygun olmayan bir sıvı içmenin olumsuz veya kullanımının sonuçlarından korumanıza izin verecektir. Profesyonel olmayan bir düzeyde seçilen Su Yumuşatma Cihazı ‘nin kullanılması durumunda, teknolojik parametrelerde tutarsızlık riski vardır. Çok fazla yer kaplayabilirler ve farklı su alımı parametrelerinin yanı sıra enerji tüketimi gerektirebilirler. Evinizde bulunan Çamaşır makinesi, Bulaşık makinesi, Kombi, musluklar, Kettle gibi elektronik cihazların kireçlenmeden dolayı cihaz ömrünü kısaltır ve sağlığımız içinde tehdit oluşturacaktır.

 

Doğru Su Yumuşatma Cihazı ‘in Önemi:

 

 • mekanik filtreleme (su alma seçeneğinden bağımsız olarak kullanılmalıdır);
 • oksijen doygunluğu için havalandırma (oksidatif süreçler etkinleştirilir);
 • iyon değiştirme işlemi (sıvı yumuşama meydana gelir);
 • reaktifsiz teknoloji (özel doğal veya sentetik dolgular kullanılır).

 

Su Yumuşatma Cihazı kuyudan demirden etkili su arıtma, boru hattının içeride aşırı büyümesini önleyecektir. Şirketin deneyimli uzmanları, su kaynağından gelen girişte filtreleme ve temizleme elemanları kurar. Türkiye’nin her bölgesindeki kuyudan bir ev için uygun fiyatlı bir su arıtma sistemi, demir, sertlik ve organik kirliliklerden etkili bir şekilde kurtulur. Sonuç olarak, Su Yumuşatma Cihazı ‘in dekiboruların ideal temizliğini ve eksiksiz su arıtmasını sağlamak ve ayrıca mühendislik ve teknik iletişimin tıkanma olasılığını en aza indirmek mümkündür.

 

Su Yumuşatma Cihazı Kullanılmadığında;

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir

 

Su Yumuşatma Cihazı ‘nin Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

1/13/2022 3:39:39 PM
97 kez görüntülendi
Etiketler: , ,

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı
 

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı’mız otomatik kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı belirli aralıklarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdehalesine ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden yapar. Yumuşatma kolonunun kapasitesinin dolmasına müteakip hiçbir müdehale olmaksızın rejenerasyon işlemi başlar. Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı "İyon Değiştirme" yöntemi ile gerçekleşir. Çözünmez katyonik reçine, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutarak yumuşatma işlemini yapar. Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı sayesinde suyun sertliğini isteğinize bağlı olarak düşürür. Ürünümüz geri yıkama işleminde tablet tuz kulllamaktadır.Cihazımız mineralli makina sınıfına girmekte olup sürekli değişmesi gereken filtre tipi bir aksamı yoktur. Evsel ve küçük kullanıma sahip, düşük maliyete su yumuşatma işlemi yapılmak istenen yerler için idealdir.

 

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Çalışma Prensibi

 

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı, ham sudaki kalsiyum ve magnezyumu giderir. Sonuç, bu işlemi gerçekleştiren mineral tankında katyonik bir reçinedir. Basit iyon değiştirme prensibine göre çalışan bu reçineler, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını yakalar ve bunun yerine reçine yapısında sodyum iyonlarını bırakır.

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı doygunluğa sodyum iyonlarının tükenmesi durumunda sistem salin ile rejenere edilerek tekrar hizmete alınır. Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı 1 mg/L'den fazla demir ve mangan yakalar.

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı demir ve manganezin 1 mg/L'den fazla olduğu sularda yumuşatıcı ünitesinin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtma gereklidir.

 

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Sert Sudan Kaynaklanan Sorunlar;
 

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Sert su daha fazla endüstri sorununa yol açar. En büyük sorun, kazanlarda kireç tabakaları oluşturarak ısı kayıplarına neden olmasıdır. Diğer bir problem sert su kullanılmasıdır. Sudaki kireç miktarı temas ettiği tüm cisimlerin kalitesini bozmaktadır. Sert su ile yıkanan giysiler zamanla solar ve sertleşir. Sabun köpürmez. Ev aletleri de sert sudan etkilenir. Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat ısıtıldığında sudan ayrılarak ısıtıcılarda birikir. Zamanla cihaz daha fazla enerji tüketir ve aynı sıcaklığa ulaşmak için ömrünü kısaltır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve tıkar.

 

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Kullanılmadığında;
 

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir


 

Maxi Kabinet Su Yumuşatma Cihazı‘nın Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

2/3/2022 4:53:02 PM
77 kez görüntülendi

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı
 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı’mız otomatik kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı belirli aralıklarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdehalesine ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden yapar. Yumuşatma kolonunun kapasitesinin dolmasına müteakip hiçbir müdehale olmaksızın rejenerasyon işlemi başlar. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı "İyon Değiştirme" yöntemi ile gerçekleşir. Çözünmez katyonik reçine, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutarak yumuşatma işlemini yapar. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı sayesinde suyun sertliğini isteğinize bağlı olarak düşürür. Ürünümüz geri yıkama işleminde tablet tuz kulllamaktadır.Cihazımız mineralli makina sınıfına girmekte olup sürekli değişmesi gereken filtre tipi bir aksamı yoktur. Evsel ve küçük kullanıma sahip, düşük maliyete su yumuşatma işlemi yapılmak istenen yerler için idealdir.

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Çalışma Prensibi

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı, ham sudaki kalsiyum ve magnezyumu giderir. Sonuç, bu işlemi gerçekleştiren mineral tankında katyonik bir reçinedir. Basit iyon değiştirme prensibine göre çalışan bu reçineler, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını yakalar ve bunun yerine reçine yapısında sodyum iyonlarını bırakır.

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı doygunluğa sodyum iyonlarının tükenmesi durumunda sistem salin ile rejenere edilerek tekrar hizmete alınır. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı 1 mg/L'den fazla demir ve mangan yakalar.

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı demir ve manganezin 1 mg/L'den fazla olduğu sularda yumuşatıcı ünitesinin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtma gereklidir.

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Sert Sudan Kaynaklanan Sorunlar;
 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Sert su daha fazla endüstri sorununa yol açar. En büyük sorun, kazanlarda kireç tabakaları oluşturarak ısı kayıplarına neden olmasıdır. Diğer bir problem sert su kullanılmasıdır. Sudaki kireç miktarı temas ettiği tüm cisimlerin kalitesini bozmaktadır. Sert su ile yıkanan giysiler zamanla solar ve sertleşir. Sabun köpürmez. Ev aletleri de sert sudan etkilenir. Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat ısıtıldığında sudan ayrılarak ısıtıcılarda birikir. Zamanla cihaz daha fazla enerji tüketir ve aynı sıcaklığa ulaşmak için ömrünü kısaltır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve tıkar.

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Kullanılmadığında;
 

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir


 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı‘nın Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

2/3/2022 4:56:34 PM
73 kez görüntülendi