Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı
 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı’mız otomatik kontrol sistemleri ile donatılmıştır. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı belirli aralıklarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdehalesine ihtiyaç duymaksızın kendiliğinden yapar. Yumuşatma kolonunun kapasitesinin dolmasına müteakip hiçbir müdehale olmaksızın rejenerasyon işlemi başlar. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı "İyon Değiştirme" yöntemi ile gerçekleşir. Çözünmez katyonik reçine, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutarak yumuşatma işlemini yapar. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı sayesinde suyun sertliğini isteğinize bağlı olarak düşürür. Ürünümüz geri yıkama işleminde tablet tuz kulllamaktadır.Cihazımız mineralli makina sınıfına girmekte olup sürekli değişmesi gereken filtre tipi bir aksamı yoktur. Evsel ve küçük kullanıma sahip, düşük maliyete su yumuşatma işlemi yapılmak istenen yerler için idealdir.

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Çalışma Prensibi

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı, ham sudaki kalsiyum ve magnezyumu giderir. Sonuç, bu işlemi gerçekleştiren mineral tankında katyonik bir reçinedir. Basit iyon değiştirme prensibine göre çalışan bu reçineler, sudaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarını yakalar ve bunun yerine reçine yapısında sodyum iyonlarını bırakır.

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı doygunluğa sodyum iyonlarının tükenmesi durumunda sistem salin ile rejenere edilerek tekrar hizmete alınır. Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı 1 mg/L'den fazla demir ve mangan yakalar.

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı demir ve manganezin 1 mg/L'den fazla olduğu sularda yumuşatıcı ünitesinin sağlıklı çalışabilmesi için ön arıtma gereklidir.

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Sert Sudan Kaynaklanan Sorunlar;
 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Sert su daha fazla endüstri sorununa yol açar. En büyük sorun, kazanlarda kireç tabakaları oluşturarak ısı kayıplarına neden olmasıdır. Diğer bir problem sert su kullanılmasıdır. Sudaki kireç miktarı temas ettiği tüm cisimlerin kalitesini bozmaktadır. Sert su ile yıkanan giysiler zamanla solar ve sertleşir. Sabun köpürmez. Ev aletleri de sert sudan etkilenir. Kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat ısıtıldığında sudan ayrılarak ısıtıcılarda birikir. Zamanla cihaz daha fazla enerji tüketir ve aynı sıcaklığa ulaşmak için ömrünü kısaltır. Aynı zamanda sert su kullanılan malzemeleri aşındırır ve tıkar.

 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı Kullanılmadığında;
 

 • Su ile temaz halindeki tüm elektronik cihazların kreçten dolayı ömürleri kısalır.
 • Boru hattı kademeli olarak kireç birikintileriyle büyüyerek su teminini zorlaştırıyor;
 • Kişisel ısıtma sistemlerini ve sıcak su kazanlarını devre dışı bırakır;
 • Bulaşıklarda İz Bırakır;
 • Sulanan bitkilere zarar verir.
 • Duşta kullandığında kuru cilt ve saç sorunu baş gösterir


 

Mini Kabinet Su Yumuşatma Cihazı‘nın Faydalari;

 

 • Daha Sağlıklı, Daha Yumuşak Bir Cilt.
 • Parlak, Güçlü Saçlar.
 • Giysiler Daha Yumuşaktır ve Daha Temiz Görünür.
 • İçme Suyunuzdan İstenmeyen Tatları Giderir.
 • Su yumuşatıcısı makinelerimizde kireçlenmeyi engeller.
 • Yumuşak su cihazlarınızın ömrünü uzatır.
 • Yumuşak su tasarruf sağlar.
 • Suyun temas ettiği her yüzeyi sağlıklı ve temiz tutar.

2/3/2022 4:56:34 PM
59 kez görüntülendi